Balustrade - Specials

Omschrijving

Wij hebben het geluk gehad de afgelopen jaren met bijzonder creatieve en innovatieve architecten te kunnen werken. Wij vinden het erg leuk om bijzondere balustrades of constructies te helpen ontwikkelen, produceren en zo nodig testen met bijvoorbeeld een zandzakslingerproef (glasparelslingerproef). Hieronder ziet u een aantal voorbeelden hiervan.